Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΠΕΖ 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΔΠΜΣ ΠΕΖ) του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του ΔΠΜΣ ΠΕΖ και η αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής: 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι το ΔΠΜΣ λειτουργεί χωρίς δίδαχτρα.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα σεμιναρίων εδώ.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξεταστικής Β' εξαμήνου εδώ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

 

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα Β εξαμήνου εδώ.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Α' Εξαμήνου

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξεταστικής Α' εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εδώ.

Search

Language