Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΠΕΖ 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΔΠΜΣ ΠΕΖ) του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του ΔΠΜΣ ΠΕΖ και η αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής: 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι το ΔΠΜΣ λειτουργεί χωρίς δίδαχτρα.

 

Search

Language