Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας ΔΠΜΣ ΠΕΖ - Παπαγιαννάκη Αιμιλία

 
 
 
 
 
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο    Π Α Τ Ρ Ω Ν
Σ Χ Ο Λ Η     Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν     Υ Γ Ε Ι Α Σ
Τ Μ Η Μ Α   Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ
 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» (ΠΕΖ)
Κατεύθυνση : Νευροπληροφορική
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Στα πλαίσια του προγράμματος  του  Δ.Π.Μ.Σ.  «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»
Η κα Παπαγιαννάκη Αιμιλία
θα παρουσιάσει την Διπλωματική της εργασία με τίτλο :
 
« Ανάλυση συνδεσιμότητας σε ηλεκτροεγκεφαλογραφικά δεδομένα με χρήση τανυστών »
 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  13 Οκτωβρίου 2017 , Ώρα 11.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (ΑΣ) του κτιρίου Β του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 
 
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή
 

1. Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
2. Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
3. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Search

Language