Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας ΔΠΜΣ ΠΕΖ -Μανδράκη Δήμητρα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» (ΠΕΖ)

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Στα πλαίσια του προγράμματος του Δ.Π.Μ.Σ. «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»

Η κα Μανδράκη Δήμητρα θα παρουσιάσει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική της εργασία με τίτλο:

«Διαδικτυακό εργαλείο για την οπτικοποίηση και ανάλυση βιολογικών γράφων μεγάλου όγκου.»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 , ώρα 17:00-18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (ΑΣ) του κτιρίου Β του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (επιβλέπων)
Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τσακαλίδης Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Search

Language