Πρόγραμμα Σπουδών

 

1o Εξάμηνο ECTS

Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας   6
2 Δομή και λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος   6
3 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
  3
4 Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων   4
5 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό   4
6 Εισαγωγικά Μαθηματικά
  3
7 Κύκλος Σεμιναρίων I   2
8 Συνοδές δεξιότητες I   2
  ΣΥΝΟΛΟ   30
2ο Εξάμηνο ECTS

Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
  5
2 Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων
  5
3 Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις    4
4 Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία
  4
5 Κύκλος Σεμιναρίων II   2
     
  + Επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω:
 
6.1 Γονίδια και γονιδιώματα – Σύγχρονες μέθοδοι μελέτης βιολογικών συστημάτων
  5
6.2 Νευροεπιστήμες   5
6.3 Αρχές Ιατρικής πρακτικής και Μεθοδολογίας
  5
  ΣΥΝΟΛΟ   30

 

3ο Εξάμηνο ECTS

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές   5
2 Βασικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Δεδομένων   5
3 Βιβλιογραφική επεξεργασία Διπλωματικής Εργασίας   4
     
  + Επιλογή μιας απο τις 3 Κατευθύνσεις:
 
  ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
4.1 Βιοπληροφορική Ι   8
5.1 Βιοπληροφορική ΙΙ   8
  ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
4.2 Νευροπληροφορική Ι   8
5.2 Νευροπληροφορική ΙΙ   8
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
4.3 Ιατρική Πληροφορική Ι   8
5.3 Ιατρική Πληροφορική ΙΙ   8
  ΣΥΝΟΛΟ   30

 

4ο Εξάμηνο ECTS
1 Διπλωματική Εργασία   28
2 Συνοδές δεξιότητες II   2
  ΣΥΝΟΛΟ   30

 

Search

Language